Eksempel:

For Norges Cup i Slalom, Formula og Foil

Arrangement: Hafrsfjord 11-12 Mai 2019

1. Arrangør (Organising Authority OA)
Regattaen arrangeres av Sola Brettseilerforening på vegne av Norsk Brettseilerklubb (NBK).

2. Regattaområdet
Det hovedsakelig planlagt at banen skal legges ut i Hafrsfjord ved Sømmevågen. Banen vil bli lagt basert på rådende vær og føreforhold og vil bli annonsert på oppslagstavlen.

3. Status
Regattaene er godkjent som en runde av Norges Cup for 2019. Arrangementet er underlagt Norges Seilforbund ved NBK. Alle deltakere i NC må ha gyldig lisens fra NSF (https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspx), eller tilsvarende nasjonale organisasjoner i andre land.

4. Tentativt program

4.1. Tidsplan
Regatta avholdes fra 11-12 mai med foreløpig tidsplan:

(a) Regatta kontor åpen fra 11.05.2019, 08.45
(b) Registering 11.05.2019 fra 09.15-10.30.
(c) Crew weighing NA
(d) Øving tillat 10.05.19 fra 15.00-20.00
(e) Første orientering på 11.05.2019, 10.30.
(f) Først dommer møte etter første orienterings møte.
(g) Åpning seremoni Se punkt (e)
(h) Race dager 11-12.05.2018.
(i) Første mulig race start blir: 11.05.2019: 12.00 og 12.05.2019: 10.30.
(j) Siste tid for oppmerksomt signal 11.05.2019 ca.15.30.
(k) Daily press conference NA
(l) Premier utdeling 11.05.2019 (etter evt. protestmøte) fra 17.00
4.2. Obligatorisk Møte
Med unntak det frigjort av arrangør, frammøte er obligatorisk for:

(a) Første skipper orienteringsmøte.
(b) Daglig skipper orienteringsmøte.

5. Regler
Regattaene er underlagt ISAFs Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020, inkludert Appendix B for seilbrett, og klasse regler:
• IFCA Slalom Competiton Rules 2019
• IFWCA Formula Class rules 2018

I tillegg gjelder arrangement dokumentene:
• Notice of Race (dette dokumentet)
• Seilingsbestemmelsene/kunngjøringer.

6. Kvalifikasjoner og disipliner
Regattaen er åpen for alle medlemmer av NBK og deltakere må ha gyldig seil lisens hos Norges Seilforbund, NSF, som inkluderer ansvarsforsikring.
Deltakere må tilfredsstille kravene i ISAF:
• Regel 19: Eligibility Code -http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/Regulation19EligibilityCode.pdf
• Regel 21: Anti-doping Code-http://www.formulawindsurfing.org/class/Regulation21AntidopingCode.pdf

7. Poenggivning
For alle klasser:
RRS Low Points Scoring System (App. A, plass = poeng) benyttes:
• 1st plass får 0,7 poeng
• 2ndplass får 2 poeng
• 3rd plass får 3 poeng
• osv.

• DNF antall deltakere i den finalen
• DNS antall deltakere i den finalen
• DSQ antall deltakere i den finalen

8. Startfelt og rekkefølge.
Alle klassene starter i samme i hvert disiplin. Formula disiplin seilas blir enkelt regatta med Slalom disiplin seilas blir Heats->semi-finale->finale.
En gjennomført seilas er tilstrekkelig for at regattaen skal være gyldig.

9. Planlagte seilaser
Det vil bli seilt så mange seilaser som vær og føreforhold tillater. Det er ikke planlagt mer enn 6 seilaser per dag.

10. Premiering
Det vil være premiering på den totale resultatlisten og i tillegg for beste plassering i hver av følgende:

Junior født 2003 eller seinere
Youth født 2000 eller seinere
Senior
Master fom. året person fyller 35 (30 for kvinner)
Grand Master fom. året fyller 45 (40 for kvinner)

Det vil ikke bli dobbeltpremiering, dvs. man får ingen egen alders/kjønnsbestemt premie hvis man plasserer seg topp 3 på totallisten.

11. Poengberegningen
Beregning baserer seg på deltakerens plassering i det samlede startfelts resultatliste. Det vil altså ikke gis poeng individuelt for hver klasse.

12. Måling av utstyr
Hver deltaker/foresatte er selv ansvarlig for at utstyret oppfyller kravene i klassereglene. Kontroller kan bli gjennomført.

13. Ansvar
Alle deltakere er med på eget ansvar. Arrangøren er ikke ansvarlig for skader og tap på land, eller vann på verken personer eller utstyr. Flyteplagg med bæreevne min. 4 kg er påbudt. Merk at de som legger igjen utstyr over natten gjør dette på eget ansvar.

14. Bane
For Slalom, banen vil blir enten kryss-vinds 8 talls bane eller ned-vinds bane lagt basert på rådende vær og føreforhold og vil bli annonsert på oppslagstavlen.
For Formula banen bli opp winds, kryss og ned vinds, bane. Seil bestemmelser inneholder detaljert baner.

15. Media
Ved å melde seg på godtar deltakerne at arrangøren og NBK fritt kan benytte film– og bildemateriale fra arrangementet.

16. Reklame
Reklame er underlagt NSF sine regler.

17. Seilnummer
Alle seil skal bære gyldig seilnummer iht medlemskap i NBK eller tilsvarende nasjonale organisasjoner i andre land.

18. Seilingsbestemmelser
Seilingsbestemmelser vil bli delt ut ved registrering med endelig program for regattaen.

19. Innkvartering

20. Mat

21. Påmelding
Deltakelse til regattaen er kr.400,- for senior og kr.200,- for junior. Påmelding er innen mandag 6. mai kl.24.00. Link til betalings løsning ligger her:
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=273843

Påmelding etter denne datoen aksepteres kun ved fremmøte og betaling med Vipps ved registrering på regattakontor første arrangementsdag. Det legges da til en ekstra avgift på 50% av deltakeravgiften.

22. Regattaområdet
Hoved valg: Hafrsfjord ved Sømmevågen. Regattakontor vil være i Avinor bygg ved stranden i Sømmevågen.
Backup valg: Solastranden med utgangspunkt fra Sola Strand Hotell. Regattakontor vil være i et møterom på Sola Strand Hotell.

23. Reise
Fra nor og sør:
Ta av motorveien E39 ved avkjørsel mot Sola splitten, retning flyplass. Følg veien til høyre ved rundkjøring etter strekningen i enden av rullebanen/Hafrsfjord rett mot Flymuseet (være obs: det er noe vei arbeid). Kjør ca 80 m forbi flymuseet til parkering og “Slip” område.