NBK støtte til utøvere

  1. Søker skal benytte skjema som finnes nederst på denne siden.
  2. Ingen enkeltutøver kan motta mer enn kr 5000 i støtte pr år.
  3. Søknad om støtte må være mottatt av NBK minimum 14 dager før arrangementet som det søkes støtte til starter.
  4. Utøveren må ha vært aktivt medlem i NBK, i minimum 30 dager før regattaen starter.
  5. Utøveren skal representere Norge under arrangementet.
  6. NBK kan pålegge utøveren å oppfylle gjeldende sponsoravtale. Dette kan innebære, men er ikke begrenset til, å seile med NBK eller NSF sine sponsors logoer på seil, eller benytte seg av profileffekter under, og i tilknytning til arrangementet.
  7. Dersom det er konflikt mellom personlig sponsorer og våre sponsorer kan seileren selv velge hvilken sponsor han/hun vil representere og likevel motta reisestøtte. En slik konflikt kan for eksempel gjelde to konkurrerende sponsorer. Seileren skal ikke måtte endre sin personlige kontrakt med sponsorer for å motta reisestøtte, men «konflikten» må kunne dokumenteres.
  8. Utøveren forplikter seg til å skrive et innlegg fra arrangementet, som kan brukes på NBK sin nettside og sosiale medier.
  9. Utøveren forplikter seg til å representere NBK og Norge på en måte som reflekterer organisasjonen positivt. Utøveren er innforstått med at ved særskilt negativ holdning/oppførsel, kan NBK unnlate å utbetale deler, eller hele støtten.
Nasjonale arrangementer:

Regatta kan støttes med inntil kr 1000 pr deltager og arrangement.

Internasjonalt:

Deltagelse i internasjonal regatta støttes med inntil kr 5000 pr deltager og arrangement.

Utbetaling:

Etter endt arrangement må deltageren sende originale kvitteringer til økonomiansvarlig i styret. Kvitteringene skal være forståelige og gjenspeile den godkjente søknaden i forkant av arrangementet. Dette vil si at hvis det for eksempel er godkjent støtte til flytransport, så skal det komme tydelig frem fra kvitteringen at det gjelder dette. Støtte til arrangementer utbetales i hovedsak hvert halvår. Ved spesielle behov, kan det søkes om å få utbetalt støtte i forkant av arrangementet.

NBK budsjett for støtte:

NBK har for 2021 satt av totalt kr.20.000 til støtteordninger.

Tips til innhold/løsninger

Send oss tips til innhold og løsninger på websiden.

Ditt navn