Vi følger Norges lover og regler for kjøp av varer og tjenester.