Medlemskapet i NBK består av 3 delprodukter for å gjøre det fleksibelt etter hva du ønsker.

  • Medlemskontingent (må betales hvert år)
  • Seilnummer (abonnement med automatisk trekk)
  • Internasjonal NBK deltager lisens (for den aktuelle gren)

Veiledning:

Junior er til og med fylte 18 år det inneværende kalenderår.

OPPDATERT 2024: Rabatt på seilnummer (kr.200) som ble gitt ved kjøp av juniormedlemskap i 2023 videreføres ikke i 2024. Det som derimot gjelder for 2024 er at dem som fremdeles kvalifiserer til junior medlemskap og som betaler for seilnummeret sitt inneværende år, får medlemskapet gratis ved å benytte rabattkoden: NBKjunior

Vi gjør ellers oppmerksom på at seilnummeret er et abonnements produkt som trekkes automatisk og som kan slås av via «min side».

Betaling av seilnummer er satt opp som et abonnement. Beløpet trekkes fast hvert år på den dato da dette ble kjøpt – frem til du selv kansellerer dette på «min side» under “abonnementer“.

Kansellering av abonnement
Du kan kansellere abonnementet når som helst da dette vil uansett vare frem til sluttdatoen for abonnementet.

Reaktivering av kansellert abonnement
Hvis du har kansellert abonnementet men ønsker å reaktivere dette, må du sende oss en email. Dette er fordi vi må foreta en manuell fornyelse.

Denne “NBK lisensen” må du ha om du skal delta i internasjonale regattaer/konkurranser, men kun hvis arrangementet foregår under den aktuelle organisasjonen. For at NBK skal kunne ha oversikt over hvilke medlemmer/utøvere som deltar på internasjonale konkurranser – og for å sikre riktig bruk av NBK sine utgifter, må alle som skal delta internasjonalt betale lisens i de klasser de skal delta i det inneværende år. Dette bør gjøres av den enkelte ved starten av sesongen slik at NBK kan sikre at den internasjonale kontingenten er betalt til riktig klasseklubb/klasseorganisasjon.

Utøvere som skal delta i Norgescup, NM og/eller internasjonalt må i tillegg til medlemskontingent og seilnummer, betale en egen forsikringslisens til Norges Seilforbund (NSF) og dessuten være medlem i en forening tilsluttet NSF.

Seilnummere som vises under “seilnummer” er de som er ledig. De nummere (tall opp til ca. 500) som ikke vises er opptatt.


Medlemskontingent

Det er nå mulig å betale for flere medlemskap samtidig (eks. flere medlemmer i en familie), men vi gjør oppmerksom på at hvert medlemskap da bli registrert som et “ekstra produkt” under den person som står som betalende.


Seilnummer

Hvis du skal delta på regatta eller bare beholde seilnummeret uten å betale medlemskontingenten.Hvis noe ikke fungerer, send oss en melding her.