1. REGLER
  1.1. Regler
  Regattaer er underlagt ISAFs Racing Rules of Sailing (RRS) 2017-2020, inkludert Appendix B for seilbrett, og klasse regler:
  – Slalom: IFCA Slalom Competiton Rules 2019
  – Formula og Windfoil: IFWCA Formula Class rules 2018
  NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta gjelder for stevnet.

1.2. Minimum seilingbetingelser
Minimum vindstyrke for Formula og Windfoil skal være 10 knop på baneområdet fra 1 minutt før startsignalet. Dersom 50 % av feltet eller flere ikke planer, skal heatet avblåses, så lenge vinneren ikke har gått i mål.

Minimum vindstyrke for Slalom skal være 12 knop fra 1 minutt før startsignalet. Dersom 50 % av feltet eller flere, ikke klarer å runde merkene uten å slå, skal heatet avblåses. Dersom 50 % av feltet eller flere ikke planer, skal heatet avblåses.

 1. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING
  2.1. Gyldig deltakelse
  Hele registreringsgebyret være innbetalt innen første start ved stevnet. Seilere som ikke har betalt kontingent til NBK kan ikke delta. Innbetaling av kontingent skal senest gjøres en uke før regattaen.

Alle seilere uansett alder, kjønn vekt og utstyr konkurrerer i en samlet Open-klasse. Det gis i tillegg poeng i følgende klasser: Women, Youth, Junior, Masters og Grand masters.
Betingelser for deltakelse i de ulike klassene er følgende:

Women: Alle kvinner
Youth: Alle seilere født i 2000 eller senere
Masters: Menn født i 1983 eller tidligere, og kvinner født i 1988 eller tidligere
Junior: Alle seilere født i 2003 eller senere
Grand masters: Menn født i 1973 eller tidligere, og kvinner født i 1978 eller tidligere
Open: Alle seilere, inkludert seilere i ovenstående underklasser.

2.2. Utstyrsbegrensninger
FORMULA/WINDFOIL: IFWC 9.1 er ikke gjeldene, og det kan benyttes hvilket som helst brett i Formula og Windfoil
SLALOM: IFC A.9, B.1, C.5.1, C.6.1.1(i) og D.1, er ikke gjeldene. Det kan dermed også benyttes hvilket som helst brett i Slalom. Windfoil tillates å delta

2.3. Forsikring
Deltakere skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Seillisens gjelder også som gyldig ansvarsforsikring.