Styrets oppgaver

Beslutning i form av tekst, web- eller fysisk møte?

For hver sak kan styrets medlemmer gi sin stemme hvis de mener en sak krever diskusjon i fellesskap, enten i form av web- eller fysisk møte. Hvis ingen “krever” dette, foregår dialogen/diskusjonen via tekstinnlegg.