Styrets dokumenter

Siden er kun synlig for styrets medlemmer.

Her kan du sette inn en link fra et dokument i skyen og/eller vise via iFrame.

Link til dokument i skyen: Kopier linken til skyen, men se til at den er gitt tillatelse til deling.

Vise via iFrame: Velg elementet “HTML” og sett inn iFrame-linken fra dokumentet i skyen.

Styrets dokumenter er hentet fra foreningens Google Disk. 

Behøves mer informasjon om hvordan bruke dokumentene, settes dette inn her av Admin.

Mest aktuelle dokumenter