NBK KONTINGENT

Her velger du ditt seilnummer, men før du velger/kjøper - sjekk at du er rettmessig eier eller at du velger et nummer som er ledig i følge registeret fra 2021.