NBK gikk i mars 2020 over til et nytt system for medlemskap og seilnummer. Herunder er den gamle listen fra 2019. Siste frist for å beholde sitt seilnummer var 1. mai 2020. Alle medlemmer ble varslet to ganger på mail fra det forrige systemet.

wpDataTable with provided ID not found!