Kontingent for 2020

  • Senior kr. 400,- (fra og med 20 år)
  • Junior kr. 100,- (til og med det året du fyller 19)
  • Støttemedlem kr. 200,- (du beholder ditt seilnummer men kan ikke delta i regatta)
  • Familiemedlemskap kr 550,- (Ubegrenset antall, voksne og barn, innebærer både utøvere og støttemedlem)

Viktig: Aktive seilnumre

Vennligst merk at medlemskontingenten må være betalt før 1. mai for å beholde ditt nummer fra forrige år. Oppdatert liste for seilnummer vil bli frigitt 1. mai slik at ledige seilnummer da kan bestilles. Det vil ikke være mulig å reserve i forkant. Her gjelder først til mølla prinsippet.

Ny regel fra 2020: Frem til og med 2019 har regelen vært at man kan beholde seilnummeret et ekstra år uten å betale før seilnummeret frigis. Denne regelen slettes fra og med 1. mai 2020. Det betyr at dem som har betalt for 2018 sesongen beholder sitt nummer frem til 1. mai 2020 og må ha betalt innen denne tid for å beholde sitt nummer.


Har du seilnummer fra før?

Hvis du har et aktivt seilnummer fra før, registrerer du dette sammen med betalingen av kontingenten.


Har du ikke seilnummer fra før?

Gå til siden med seilnummer registeret for å sjekke hvilke som er ledig. Når du deretter går til registreringsskjemaet for kontingenten skriver du inn det ledige nummeret du ønsker. Du vil deretter få en bekreftelse på mail om du har fått dette nummeret. Hvis det viser seg at det nummeret du ønsker ikke er ledig likevel vil du få tildelt et vilkårlig nummer.


Seilnummer med og uten NOR

NBK opererer ikke med seilnummer med og uten NOR foran. Dette er opp til den enkelte utøver å bruke i nasjonale regattaer. For deltakelse i internasjonale regattaer skal NOR foran nummeret benyttes.


Familiemedlemskap

NB! Vi benytter kun ett skjema for registrering av hvert enkelt medlem. Hovedperson må derfor først betale medlemskapet her og deretter de øvrige familiemedlemmene på denne siden: https://www.nbk.no/familiemedlemmer/


Problemer?

Opplever du problemer med registrering eller betaling kan du kontakte oss på nbk.brettseiling@gmail.com – alternativt telefon til Christian Middelthon hvis det haster: 95982000


Bytte seilnummer?

Et medlem som ønsker å bytte seilnummer i etterkant av samme år som betalt avgift, kan betale kr.150,- for skifte av nummer.Velg ditt medlemskap her