Nytt styre i NBK

Det ble gjennomført årsmøte i Norsk Brettseilerklubb onsdag 12. april. Den sittende styreleder Christian Middelthon hadde lagt frem et forslag på både navneskifte og vedtekstendringer. Bakgrunnen for dette var en dalende interesse både å sitte i styret og å delta på klasseklubbens årsmøter, noe måtte gjøres. Det var spesielt tanken på å åpne opp for en større klasseklubb som kunne representere flere av surfesportene, derav winfoil som ble lagt vekt på. Dette skapte stort engasjement. Resultatet var at årsmøtet dannet et nytt interimstyre for å etablere et sterkere NBK opp mot NSF og ikke minst med den satsingen som nå gjøres vedr. iQFOiL.

Det nye interimstyret består av:

  • Jan-Erik Sverre
  • Bernt Blankholm
  • Geir Mjøen
  • Jorunn Horgen
  • Einar Bleikvin

Øyvind Birkeland og Christian Middelthon går av, men Chrsitian forstetter i en administrativ rolle inntil videre for å holde kontroll med medlemskap, websider og annet.

Alle medlemmer skal ha mottatt en e-post for betaling av medlemskap for 2023 dagen etter årsmøtet – og vi er klare for en ny spennende sesong!

Dokumenter og protokoll fra årsmøtet kan du se her.

Legg igjen en kommentar