Medlemskontingent

Medlemskontingenten er det grunnleggende du trenger for å være medlem. Abonnement på seilnummer og internasjonal deltakelse (lisens) må kjøpes i tillegg om dette er et behov. Juinor kontingenten gjelder for dem som fyller 18 år (inneværende kalenderår).