Kursveileder

Veileder til hva type kurs som passer for meg.

Her må det på plass en form for standardisering av kurs i forhold til innhold.