For at NBK sine medlemmer skal kunne delta i internasjonale konkurranser kreves det at NBK har betalt sitt medlemskap i den aktuelle klassen (og klasseorganisasjonen) hos IWA – International Windsurfing Association. Her er en oversikt over de klasser det konkurreres i internasjonalt og hvilke NBK har betalt medlemskap for. Hvis du som medlem ønsker å delta i en klasse der NBK ikke har betalt medlemskap – ta kontakt med oss i NBK.

Aktive klasser 2020

De klasser hvor NBK har betalt medlemskap:

  • iQFOiL
  • Formula Windsurfing
  • IFCA
  • IFCA Youth
  • Bic Techno 293
  • Bic Techno 293 Plus

Inaktive klasser 2020

De klasser hvor NBK ikke har betalt medlemskap:

  • Raceboard
  • Divisjon II
  • RS:One
  • Windsurfer LT

Andre klasser og organisasjoner

Andre klasser og organisasjoner er organisert slik at utøveren selv må betale sin avgift direkte.