Se informasjon på på denne siden for betaling hvis du ikke allerede har gjort dette (valg av produkt helt nederst på siden). Det må sendes inn ett skjema for hvert familiemedlem som da vil bli oppført i seilnummer registeret og få en egen personlig side (profil) her på nbk.no.