Årsmøte NBK 2020

Innkalling til Årsmøte NBK 2020

Tid: ?? kl 1800 – 2000

Sted: Skype-møte

Påmelding: til cmiddelthon@outlook.com

DAGSORDEN:

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å undertegneprotokollen.
 5. Valg av tellekorps
 6. Åpning av møtet
 7. Gjennomgang av status for de ulike aktive klasser v/ klassekapteiner
 8. Regnskap 2018
 9. Innkomne saker – Innkalling til Årsmøte NBK 2019
 10. Fastsettelse av kontingenter
 11. Budsjett 2019
 12. Valgkomiteens innstilling
 13. Valg

Forslag til saker for årsmøte bes innsendt til cmiddelthon@outlook.com, innen den xx.xx

Sakspapirer vil være tilgjengelig før møte.

Av saker som ikke inngår i den offisielle agendaen, men som vil bli diskutert er:

Sette endelig terminliste for 2020 med oppdatering til NSF, seilkretser og samt alle klubber med brettseiling på programmet.

Vel møtt! Christian Middelthon, styreleder

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.