NBK Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte NBK 2019

Tid: 14/2 kl 1800 – 2000

Sted: Kokstadflaten 31 (Epsis AS) eller skype: Bli med i Skype-møte

DAGSORDEN:

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å undertegneprotokollen.
 5. Valg av tellekorps
 6. Åpning av møtet
 7. Gjennomgang av status for de ulike aktive klasser v/ klassekapteiner
 8. Regnskap 2018
 9. Innkomne saker – Innkalling til Årsmøte NBK 2019
 10. Fastsettelse av kontingenter
 11. Budsjett 2019
 12. Valgkomiteens innstilling
 13. Valg

Forslag til saker for årsmøte bes innsendt til Henrik Larsen, wigers@hotmail.com,  innen den 7.februar

Sakspapirer vil være tilgjengelig før møte.

Av saker som ikke inngår i den offisielle agendaen, men som vil bli diskutert er:

 • Sette endelig terminliste for 2019 med oppdatering til NSF, seilkretser og samt alle klubber med brettseiling på programmet.
 • Inkludere Norway Freewave Cup  under «NBK paraplyen»

 

Vel møtt! Henrik Larsen