Innkalling til årsmøte i NBK 18/1 – 2018 kl 1800 – 2100

Dato og klokkeslett: 18/1 – 2018 kl 1800-2100

 

Sted: Kokstadflaten 31 (Epsis AS) eller skype: Bli med i Skype-møte

DAGSORDEN:

1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to personer til å undertegneprotokollen.

5. Valg av tellekorps

6. Åpning av møtet

7. Årsberetning 2017 v/leder og gjennomgang av statusrapport for de ulike aktive klasser vedkomité ledere

8. Regnskap 2017

9. Saker til behandling

10. Fastsettelse av kontingenter

11. Budsjett 2018

12. Valgkomiteens innstilling

13. Valg

14. Premiering av NBKs Norges Cup 2017

15. Avslutning

 

Forslag til saker for årsmøte bes innsendt til leder per mail til: larsenko@hotmail.com innen den 1.januar

Vel møtt! Kristian Oppedal