INNKALLING TIL NBK ÅRSMØTE. 14. Februar kl 17:30

INNKALLING TIL NBK ÅRSMØTE

Dato: 14. Februar kl 17:30 til ca. 20:00

Sted: Skaaret Landskap, Drengsrudbekken 10, Asker

DAGSORDEN:

1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å undertegneprotokollen.
5. Valg av tellekorps
6. Åpning av møtet
7. Årsberetning 2016 v/leder og gjennomgang av statusrapport for de ulike aktive klasser vedkomité ledere
8. Regnskap 2016
9. Saker til behandling
10. Fastsettelse av kontingenter
11. Budsjett 2017
12. Valgkomiteens innstilling
13. Valg
14. Avslutning

Forslag til saker for årsmøte bes innsendt til leder per mail til: larsenko@hotmail.com innen den 29. Januar

Vel møtt!
Kristian Oppedal