INNKALLING TIL NBK ÅRSMØTE 2016

Dato: 21. Januar kl 18:00 til ca. 20:30
Sted: Skaaret Landskap, Drengsrudbekken 10, Asker

Innkalling Årsmøte NBK 2016