INNKALLING TIL NBK ÅRSMØTE (2015)

NBK ønsker deg og dine Et Riktig Godt Nytt År!

2015 er i gang og planlegging for ulike aktiviteter, arrangement, treningssamlinger m.m står for tur for de ulike grupper.
Mange er godt i gang med vintertrening på land og på vannet i utlandet, inklusive de som tester vinterstormene her hjemme som det er mange av… eller bruker vinteren til å seile regattaer internasjonalt. Uansett ambisjonsnivå og aktivitet – Vi ser frem til en ny sesong på brettet!

Dato: Onsdag den 4. Februar 2015 fra kl 17.00 til ca 20:30
Sted: Skaaret Landskap, Drengsrudbekken 10, 1383 Asker

DAGSORDEN:
1.   Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
2.   Valg av møteleder
3.   Valg av referent
4.   Valg av to personer til å undertegne protokollen.
5.   Valg av tellekorps
6.   Åpning av møtet
7.   Årsberetning 2014 v/leder og gjennomgang av statusrapport for de ulike aktive klasser ved komité ledere inkl viktigste føringer for 2015.
8.   Regnskap 2014
9.   Saker til behandling
10.  Fastsettelse av kontingenter
11.  Budsjett 2015
12.  Valgkomiteens innstilling
13.  Valg
14.  Avslutning

Forslag til saker for årsmøte bes innsendt til leder per mail til Thomas Føyen innen den 25. Januar
Vel møtt!

PDF: Årsmøte NBK 2015