Sammenlagt Bic og RS-X etter 4 NC

Sammenlagtresultater etter 4 NC.